Zajmuję się terapią wad wymowy, problemów z mówieniem, opóźnieniem rozwoju mowy. Jestem logopedą dyplomowanym a także terapeutą pedagogicznym, patrzę na rozwój dziecka holistycznie, całościowo, a nie tylko pod kątem jednego problemu.

Pracuję z uczniami z opiniami o dysleksji oraz z wszelkimi problemami edukacyjnymi. Diagnozuję także zaburzenia przetwarzania sensorycznego metodą Delacato. Wykorzystuję Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – posiadam imienny certyfikat do stosowania tego narzędzia.

Wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy, często grą i zabawą, by dziecko nie odczuwało żmudnej terapii a przyjemnie spędzony czas. Metody, który sobie cenię w pracy to: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska), metoda werbotonalna, Delacato, Program Terapeutyczny „Ortograffiti”. Najczęściej jednak w procesie terapeutycznym łączę wszelkie znane mi możliwości, by dopasować do dziecka.


Posiadam wiele interesujących dla dzieci pomocy, programów multimedialnych. Jestem przekonana, iż pozytywny wpływ na efekty terapii ma atmosfera podczas zajęć i miejsce, w którym się ona odbywa. Dlatego też staram się, by mój gabinet taki był i myślę, że taki jest.


Pamiętajmy, że mózg jest najbardziej plastyczny we wczesnych latach rozwoju. Im wcześniej rozpoczęte wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka, tym lepsze wyniki może ono osiągnąć w przyszłości.

O mnie


Joanna Jańczak - logopeda

Nazywam się Joanna Jańczak, jestem logopedą dyplomowanym, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Studia magisterskie z zakresu pedagogiki ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast kolejne kwalifikacje zdobywałam podczas studiów podyplomowych:

 • Zintegrowane Nauczanie Wczesnoszkolne i Przedszkolne,
 • Wychowanie do Życia w Rodzinie,
 • Terapia Pedagogiczna,
 • Logopedia,
 • Wspieranie Rozwoju i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu.

Rozwój zawodowy

Czerpię wiedzę i nowe umiejętności z wielu szkoleń warsztatów, m.in.

Konferencje:
- Ogólnopolski Kongres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej,
- I i II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna,
- Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg- Język – Komunikacja”,
- IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce,
- IV i V Ogólnopolskie Forum Autyzmu, Jak przywracać światu osoby z autyzmem?,
- Autyzm w szkole – o podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną


Odbyte szkolenia:

 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato,
 • Kurs I° w zakresie Integracji Sensorycznej,
 • „Moje Sylabki” - nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną praf. J. Cieszyńskiej,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Certyfikacja uprawnień do wykorzystania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów,
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej cz. I i II,
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Od jelit… do mózgu- znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej i diety eliminacyjnej u osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem,

Oferta

 • diagnoza logopedyczna: kompleksowe badanie rozwoju mowy przy pomocy najnowszych testów logopedycznych,
 • konsultacje logopedyczne
 • terapia logopedyczna: usuwanie lub łagodzenie zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych:
 • terapia dyslalii: seplenienia, rotacyzmu, lambdacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu, mowy bezdźwięcznej
 • terapia jąkania
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • ćwiczenia fonacyjne i emisji głos
 • masaże logopedyczne
 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka z użyciem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • zajęcia grupowe: zabawy logopedyczne zajęcia dla najmłodszych (3,4 latków) prowadzone w małych grupach. Zajęcia
 • diagnoza pedagogiczna, ocena gotowości szkolnej
 • terapia pedagogiczna: specjalistyczna pomoc uczniom z różnego rodzaju trudnościami w nauce; pomoc w nauce czytania,
 • praca z uczniami z grupy ryzyka dyslektycznego, usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej
 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • terapia zaburzeń sensorycznych metodą Delacato

Kontakt